دانلود کتاب آموزش زبان انگلیسی در ۳۰ روز (سطح A2 اروپا)

در مورد کتاب

به دوره ی جدید آموزش زبان «انگلیسی در ۳۰ روز” معادل سطح A2 استانداردهای اروپا خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که می خواهید با ما انگلیسی بیاموزید.

به دوره ی جدید آموزش زبان «انگلیسی در ۳۰ روز”  معادل سطح A2 استانداردهای اروپا خیلی خوش آمدید. خوشحالیم که می خواهید با ما انگلیسی بیاموزید.


این دوره آموزش زبان برای چه کسانی مناسب است؟


شما مبتدی هستید و مایلیدهر چه سریعتر و مؤ ثرترمبانی زبانن انگلیسی را فرا بگیرید؟ یا قبلاً انگلیسی آموخته اید و اکنون می خواهید معلومات فراموش شده ی خود را بیاد بیاورید؟ یا اینکه وقت و فرصت شرکت در کلاسهای زبارا ندارید؟ در این صورت دوره آموزشی « انگلیسی در ۳۰ روز » دقیقاً مناسب حال شماست، چون این روش آموزشی ویژه ی خودآموزی و برای افراد مبتدی و باز آموز طراحی شده است. هدف ما کمک به شما در خودآموزی زبان به بهترین نحو ممکن است، و به همین دلیل خصوصاً و به مقدار زیاد با توضیحات ساده فهم و راهنمایی های آموزشی متعدد وتعداد زیادی تمرین همراه با پاسخ سروکار خواهید داشت. شما پس از اتمام موفقیت آمیز این دوره آموزشی خواهید توانست درباره مطالب و موضوعات عمومی و در اوضاع و شرایط عادی و روزمره به زبان انگلیسی مکالمه کنید. این مقدار توانایی معادل سطح A2 در سیستم طبقه بندی اروپایی است.